Novinky z molekulární patologie gliomů

Konference: 2014 7. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 08

Autoři: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 2. 2014