Novotvary in situ – vývoj incidence v ČR

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 238

Autoři: MUDr. Bc. Milena Roušarová

Nádory in situ zahrnují jak středně těžké a těžké dysplastické změny, tak karcinom in situ vlastní s morfologickým kódem chování / 2,v MKN – 10 klasifikaci nemocí D 00-D09 /.
Následující tabulky ukazují vývoj incidence pro jednotlivé nádorové topiky této kategorie.
Metodika: sběr dat – tiskopis Hlášení novotvaru.
Zdroj dat: ÚZIS ČR, NOR.

Závěr
Od roku 1994 postupně incidence carcinoma in situ, středně těžké a těžké dysplazie narůstá. Tato onemocnění nejsou nahlášena všechna i když byla diagnostikována.
Hlásící povinnost nebyla splněna velmi pravděpodobně z těchto důvodů.
  1. Histologie neměla kódové označení.
  2. Lékař nepovažoval, za vhodné hlásit, protože nejde o malignitu, ale přednádorový stav.
  3. Lékař nebyl informován o hlásící povinnosti těchto nádorových topik.
  4. Lékař prostě zapomněl nahlásit.

Od roku 2000 se zvyšují počty nově nahlášených případů u D06 čípku děložního, u D05 prsu, a D03 melanoma in situ. Je to výsledkem větší zainteresovanosti lékařů na preventivních onkologických prohlídkách a screaningu.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005