Number of PD-1+/CD8+ Cells in Peripheral Blood of Patients with Lymphoma Reflects Tumor Burden, Lymphoma Subtype, Disease Phase and Is Significantly Higher Compared to Healthy Volunteers

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 622. Non-Hodgkin Lymphoma - Biology, excluding Therapy

Číslo abstraktu: 2670

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; RNDr. Martin Novák; RNDr. Zuzana Pikalová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2012