OBNOVENÍ FUNKCE INTRAVENÓZNÍHO PORTU NÍZKODÁVKOVOU TROMBOLÝZOU

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 38

Autoři: MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.; MUDr. Ondřej Renc, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; PharmDr. Jana Vacková; MUDr. Jan Raupach, Ph.D.

Úvod:

Analýza zkušeností jednoho centra s nízkodávkovou trombolýzou centrálních žilních portů s použitím zmraženého roztoku tkáňového aktivatoru plasminogenu (alteplázy).

Materiál a metodika:

Od září 2008 do konce dubna 2013 jsme na našem pracovišti implantovali celkem 1796 portů. Ve stejném období byla ve 74 případech provedena nízkodávková trombolýza u 66 pacientů. Jednalo se o 22 mužů, 44 žen ve věku od 19 do 75 let (průměrně 49,9 let), u kterých byl port systém dysfunkční. Třicet sedm pacientů bylo léčeno pro solidní tumor, 21 pro hematologickou malignitu a 8 pacientů pro nemaligní onemocnění (cystická fibróza, asthma bronchiale, hypoparathyreóza). Nízkodávková trombolýza byla provedena za sterilních podmínek s použitím zmraženého roztoku rekombinantního tkáňového aktivátoru plasminogenu (Actilyse, Boehringer Ingelheim, Německo). Dvacet miligramové balení alteplázy bylo sterilně standardně naředěno a roztok byl rozdělen na 4 stejné dávky po 5 ml a následně byl zmražen na – 20 ˚C. Při každé trombolýze byla použitá pouze jedna dávka zmraženého rtPA.

Výsledky:

Průměrná dávka rtPA aplikována během trombolýzy byla 3,74 mg (1 mg - 5 mg). Úspěšné zprůchodnění intravenózního portu bylo dosaženo v 91,9 % (68/74) případů. Neměli jsme žádnou těžkou komplikaci. Ve 5,4 % případech (4/74) se vyskytly mírné nežádoucí účinky – 2x třesavka, 2 x nausea.

Závěr:

Nízkodávková trombolýza s použitím zmraženého roztoku alteplázy je bezpečnou a účinnou metodou k obnovení funkčnosti centrálního žilního portu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013