Obrazem řízená navigovaná chirurgie mozkových gliomů

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.; MUDr. Vladimír Chlouba; MUDr. Vladimír Přibáň

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005