Observational Study Alternating R-CHOP21 and R-Cytarabine (3+3 Cycles) for Patients with Newly Diagnosed Mantle Cell Lymphoma Not Eligible for High-Dose Therapy: A Czech Lymphoma Study Group Trial Preliminary Results

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 623. Lymphoma: Chemotherapy, excluding Pre-Clinical Models: Poster

Číslo abstraktu: 1720

Autoři: MUDr. Pavel Klener jr, Ph.D.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Kristýna Forsterová; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; MUDr. Radek Jakša; MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM; Ass.Prof. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2014