Oncogenic Micrornas In Cerebrospinal Fluid and Sera Reflect Therapy Efficacy and Their Reappearance Precedes Clinical Relapse In Primary and Secondary CNS Lymphoma

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 622. Non-Hodgkin Lymphoma: Biology, excluding Therapy: Poster I

Číslo abstraktu: 1777

Autoři: Mgr. Vít Pospíšil; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; MUDr. Magdalena Klánová; MUDr. Monika Paličková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2013