Onkologická onemocnění u pacientů v pokročilém věku

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_34

Autoři: K. Horová; L. Oppeltová

Co rozumíme pojmem stáří?

 • Etapa života, která není pevně ohraničená
 • Příchod závisí na mnoha faktorech:
 • Genetické předpoklady
 • Zdravotní stav
 • Fyzické a duševní schopnosti
 • Správná x špatná životospráva
 • Pohyb
 • Kouření
 • Nadměrné pití alkoholu

Jaké jsou příznaky stáří?

 • Zpomalení reakcí člověka
 • Zhoršení paměti a soustředění
 • Horší přijímání změn a nových informací
 • Zhoršení pohyblivosti a jemné motoriky
 • Slábnutí zraku i sluchu
 • Změny kůže
 • Vysušení, vrásky
 • Ztráta pružnosti a elasticity
 • Pigmentové skvrny

Onemocnění ve stáří

 • Onkologická onemocnění
 • Karcinomy střev, prsu,plic
 • Ischemické choroby srdce a dolních končetin
 • Aterioskleróza
 • Diabetes mellitus
 • Onemocnění kloubů
 • Chronická obstrukční choroba respirační
 • Srdeční nedostatečnost
 • Nemoci ledvin
 • Stařecká demence
 • Inkontinence moči

Vliv na psychiku

 • Souhrn změn a chorob souvisejících se stářím zatěžuje psychiku člověka a to vyvolá i změny v chování
 • Zvýrazňují se negativní vlastnosti:
 • Nerudnost
 • Nesnášenlivost
 • Popudlivost
 • Podezřívavost
 • Na vytržení ze zajetého způsobu života nemocný reaguje přecitlivěle, plačtivě nebo agresivně
 • Pacient má pocit osamělosti, bezradnosti a nadbytečnosti ve společnosti i v rodině
 • Stává se apatickým, přestává dbát o zevnějšek a tím prohlubuje propast mezi sebou a okolím
 • Důležitým mezníkem pro psychiku může být odchod do důchodu nebo ztráta partnera
 • Bez vnější pomoci se pacient dostává do bludného kruhu
 • Pro zdravotnické zařízení je péče o takového pacienta velmi náročná

Přístup sestry

 • Sestra pečující o takové pacienty by měla být připravena a vyškolena
 • Nejdůležitější vlastnosti:
 • Trpělivost
 • Vstřícnost
 • Tolerance
 • Empatie
 • Starý člověk nepotřebuje přehnaný soucit ani blahosklonnost, která ho může urážet
 • Naopak ocení úctu k jeho věku a zkušenostem
 • Přístupy na našem pracovišti
 • Umožňujeme nemocným, aby při vyšetření i pobytu v denním stacionáři mohli být s někým z rodiny
 • Sestra vychází pro pacienta do čekárny, vlídně ho osloví a osobně odvede do ordinace
 • Pomůže pacientovi s oblečením
 • Podle situace a zdravotního stavu nabídne křeslo nebo lehátko (někteří pacienti chtějí i chodit po ordinaci)

Přístupy na našem pracovišti

 • Pacienta v ordinaci vždy přivítáme. Sledujeme vyšetřování pacienta lékařem a již v průběhu připravujeme žádanky na vyšetření.
 • Čitelně a podrobně vypíšeme detaily!
 • Např. kdy, v kolik hodin se má dostavit k dalšímu vyšetření, protože pacient obvykle nestačí vše zaregistrovat
 • Všechny požadavky na pacienta řadíme chronologicky, tzn. co dřív a co potom
 • Pacienta (a případně i příbuzné) se snažíme psychicky povzbudit
 • Sledujeme bolest a nepříznivé reakce pacienta (úzkost, nechutenství apod.) a snažíme se je řešit
 • Podněcujeme pacienta k vhodným aktivitám (rehabilitace)
 • Zdůrazňujeme pacientům vhodnost soupisu léků, které užívají, event. chtějí předepsat
 • Několikrát zopakujeme všechny informace a zeptáme se na případné dotazy
 • Pacientovi zvýrazníme jedno telefonní číslo, na které se může obrátit v případě nouze
 • Více čísel by ho uvedlo do zmatku
 • Při odchodu pomůžeme s uložením žádanek, pokud je potřeba, vytvoříme soupis vyšetření dle jednotlivých dat, s oblečením
 • Pacient by měl odcházet s pocitem důvěry v nás a s přesvědčením, že mu chceme pomoci
 • Starého člověka nesmíme nechat bez rozloučení a doprovodu
 • Stejně tak je neetické a nevhodné setkání dvou pacientů v ordinaci

Shrnutí

 • Stáří je nevyhnutelný proces, který přináší změny v organismu člověka
 • Souhrn fyziologických změn a onemocnění může mít negativní vliv na psychiku
 • Péče o starého pacienta vyžaduje zvýšené nároky na zdravotnický personál
 • Důležité je navození důvěry, sounáležitosti a lidský přístup

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2010