Onkologické informační systémy - onkologický PACS

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 072

Autoři: Pavel Tobiáš

Zavedení CT simulace plánování radioterapie, počítačového řízení vícelamelových kolimátorů lineárních urychlovačů, modulace intenzity paprsku, elektronického portálového zobrazovacího systému (EPID) a v neposlední řadě obrazem řízené radioterapie (IGRT) naprosto změnilo způsob zpracování údajů mezi odděleními radioterapie a radiologie. Dříve byly na odděleních radioterapie plány léčby získávány přenosem informací přes mnoho médií a modalit (disketa, film, tisk) v následujícím sledu:

Simulace pro lokalizaci ozáření - CT anatomických kontur pacienta - Přenos CT snímků (disketou) do plánovacího systému léčby - Tisk geometrických a ozařovacích údajů - Přepis údajů do lin. urychlovače a ověření údajů - Portálový snímek pro ověření jako reference.

PACS byl identifikován jako technologie, která je nejlépe schopna sjednotit záměry oddělení a pomoci mu k realizaci vytýčených cílů. Prvním krokem při implementaci PACS se stává přezkoumání potřeb oddělení a nastavení požadovaného work-flow. Z pohledu kliniky je PACS jedním z mnoha integrovaných systémů poskytujících data na pracovních stanicích. Běžně klinika požaduje přístup do databáze nemocničního informačního systému, výsledky z laboratoří a také k radiologickým snímkům a hlášením. Vzájemná komunikace různých systémů je zajištěna podporou mezinárodních standardů HL7, DICOM a DICOM RT. Použití DICOMu je nabídnut standardizovaný způsob adresování mnoha obecných komunikačních požadavků v lékařském prostředí a měl by být základní komunikační metodou v prostředí přenosu a zpracování obrazu.

DICOM definuje: Znaky; služby; síťové protokoly (např. TCP/IP); pro potřeby radioterapie je využíván DICOM RT, který navíc definuje další protokoly např.: RT zobrazení, RT dávkování, RT struktura, RT plán, RT záznam terapie. Radiologické PACSy nejsou vhodné k integraci s onkologickým EMR (pac. elektronický záznam) a proto musely být pro potřeby radioterapie vytvořeny „Onkologické PACSy", které umožní přístup nejen k běžným pacientským záznamům, ale i k pacientovým archivovaným plánům, snímkům a další nutné dokumentaci v DICOM a non DICOm formátu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009