Onkologické projevy neonkologického onemocnění.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 263

Autoři: MUDr. Dagmar Minaříková; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Lucie Nagyová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod

Ve sdělení se jedná o kazuistiku mladého pacienta přijatého do Masarykova onkologického ústavu pod histologickou diagnózou myofibroblastického inflamatorního tumoru dutiny břišní s ložiskovým procesem plic.

Popis případu

33 letý pacient s nově diagnostikovanou Crohnovou chorobou byl došetřován pro trvající zažívací potíže mimo MOÚ. Pro CT obraz tumorózní infiltrace kaudy pankreatu s prorůstáním do levé ledviny a sleziny byla v místě bydliště provedena laterální pankreatektomie se splenektomií a levostrannou nefrektomií. Histologicky byl nález uzavřen jako myofibroblastický inflamatorní tumor nejasného stupně malignity. Po propuštění z hospitalizace se u pacienta objevily febrilie s bolestmi kloubů, rozvinula se otitis media acuta, sinusitis maxillaris, laryngotracheitis a mírná hemoptýza. Při CT přešetření byl zjištěn obraz lokální recidivy tumorózní infiltrace v dutině břišní a infiltrátyv plicním parenchymu suspektní z metastatického postižení. S tímto nálezem byl pacient přeložen do Masarykova onkologického ústavu. V našem zařízení byla provedena plicní biopsie a excize ze zadní stěny trachey s histologickým nálezem nekroticko-granulomatózních změn. Bylo také provedeno 2. čtení materiálu z tumoru pankreatu se stejným obrazem chronického granulomatózního zánětu spojeného s výraznou fibroprodukcí, která má pseudotumorózní charakter. Na základě histologického zhodnocení, klinických příznaků - sinusitis maxillaris, otitis media, tracheobronchitis, nefrotický syndrom, anémie chronických chorob, trombocytémie a nálezu pozitivity ANCA protilátek byla nakonec diagnóza uzavřena jako Wegenerova granulomatóza a byla po domluvě s revmatologem zahájena imunosupresivní terapie. Nyní je pacient v péči revmatologa, pokračuje úspěšně imunosupresivní terapie (Prednison, pulsy Cyklofosfamidu).

Shrnutí

Jako onkologové se občas setkáváme se zdržením v diagnostice nádorového onemocnění, které může být zpočátku léčeno jako nenádorové. Uvedený případ demonstruje, že naopak i nenádorové onemocnění může mít příznaky, které imitují průběh zhoubného nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008