Onkologický informační systém

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 01

Autoři: MUDr. Vít Ulrych; Mgr. Kamil Kudelka; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Ing. Jiří Mynařík; MUDr. Aleš Hlávka

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint
Současný stav
 • Oddělená dokumentace CHT a RT
 • Její komplikované předávání
 • Díky mnoha informačním zdrojům se z ní stává jen „hromada papírů“
 • Pro dokumentaci průběhu léčby je používán buď specializovaný modul verifikačního systému nebo příliš obecný NIS nebo prostě jen papír

Hlavní úlohy onkologického IS
 • Snadný přístup ke všem informacím týkajícím se léčby
 • Komplexní dokumentace odpovídající standardům vedení RT dokumentace (SROBF)
 • „On –line“ statistiky
 • Integrace všech léčebných postupů
 • OIS nemá nahrazovat NIS (Nemocniční IS) X nezbytná je obousměrná komunikace těchto systémů včetně jednosměrné komunikace s LIS(Laboratorní IS) a TPS (Systémy pro plánování léčby)


Konfigurace OIS MEDORO
OS Linux Slackware
Web Server Apache
Database PostgresSQL 7.3.6
Použité skriptovací jazyky PHP, JavaScript Klientské rozhraní – webový prohlížeč (IE,Opera…)

Hlavní moduly OIS
Kartotéka
Radioterapie
Chemoterapie
Statistika
Management
Administrace

Kartotéka
Karta pacienta
Osobní data pacienta
 • RT,CHT,nRT pobyty
 • Dispenzární péče (RTA a CHTA kontroly, k dispozici všechny předchozí laboratorní vyšetření (LIS) a RDG popisy (NIS) + možnost přidání obrazové dokumentace (digitální fotografie, naskenovaný dokument, digitalizovaný snímek RDG apod.)

RT pobyt
Karta pobytu
(dg., TNM klasifikace, histologie, RDG, laboratoř, terapeutická rozvaha, komentář, doporučení)
Ozařovací protokol
RT plány, frakcionace, definice CO, RT vizita, simulační protokoly, verifikace, rozpis frakcí, in vivo měření

RT vizita

Informace o aktuální dávce
Objektivní nález
Hodnocení akutní toxicity
Možnost přidání obrazové dokumentace [fotografie (např. kožní reakce) apod.]

Bezprostřední informační výstup RT modulu
 • Komplexní informace o předchozí a současné léčbě, aktuální hodnoty dávek v CO, OAR a dalších dávkových bodech
 • Objektivní stav pacienta při léčbě (RT vizity, hodnocení toxicity akutní i pozdní [ LENT SOMA, ARMSC-RTOG, CTCAE v. 3.0 ]

Shrnutí funkcí RT

Import Dicom RT plan
Import DVH z TPS
Rozpis frakcí
Karty RT pobytů
Ozařovací protokoly
RT vizity
Evidence verifikace (měření, portálové zobrazování)
Lokalizační a simulační protokoly

CHT pobyt

Karta pobytu
Identické informace jako RT pobyt
Aplikační listy [série]
jednotlivé aplikace
CHT vizity
Hodnocení toxicity [jako u RT]
Použití „template“ protokolů

Bezprostřední informační výstup CHT modulu
 • Komplexní informace o předchozí a současné léčbě chemoterapií, použité protokoly, tolerance a odpověď
 • Objektivní stav pacienta při léčbě (CHT vizity, hodnocení toxicity CTCAE v. 3.0)

Integrovaný objednávkový systém
 • Objednání na CT, MR, SIM [přehled o počtu pacientů….kdo, kdy, kam]
 • Objednání k návštěvě ambulance v rámci dispenzární péče
 • Objednání k aplikaci chemoterapie
 • Propojení s GSM modulem ( SMS zprávy pacientovi o změně termínu s ověřením doručenky popř. o poruše přístroje - v prosesu testování)

Statistika

 • Možnost tvorby složitých uživatelských db. dotazů typu – u mužů s dg(), T()N()M()…,s RT technikou (), s D () a frakcionací () se vyskytly jaké akutní toxicity ?
 • On-line generování statistik s údaji pro ÚZIS
 • Statistiky přístrojů, použitých RT technik, spotřeby cytostatik ….atd.
 • Statistiky výskytu dg., kombinací dg., TNM…atd.


Management

Počty pacientů ( tabulky, grafy )
Počty a typy výkonů na jednotlivých přístrojích
Přehled dávek pro jednotlivé pojišťovny
Počty objednaných pacientů k léčbě

Administrace

Konfigurace přístrojů, uživatelů, ambulancí modulu in-vivo měření atd.
Tvorba „template“ textů
Tiskové sestavy
Různé typy číselníků použitých v OIS (pojišťoven, výkonů, dg., toxicity, OAR, přístrojů, fixací, cytostatik atd.)
Nastavení zasílání reportů (mail, GSM)

PDA verze OIS

Všechny aktuální údaje o pacientovi, o dávce, o pobytu atd. přímo u lůžka pacienta, při konziliu na jiném oddělení atd.
Možnost vyhlásit STOP v léčbě přímo během vizity u lůžka pacienta přímo v PDA
Provoz na CT, MR, SIM
Základní statistiky

Bezpečnost OIS MEDORO

Selektivní přístup (UID, heslo, otisk prstu)
HTTPS secure protokol (SSL)
Časové žetony
Vstupní sms kód (pro přístup z Internetu - v testování)

Záloha dat

Každou půl hodinu inkrementální dump db
V 0.00 každý den se vypálí full backup na DVD mimo pracoviště RT

Budoucnost OIS MEDORO

Modul „Lékař“ kompletní informační centrum onkologa v PDA verzi
Integrace a koncentrace maxima relevantních obrazových a textových informací dostupných odkudkoliv
Známe dávku, frakcionaci, plochu pod křivkami DVH, skutečně odzářenou dávku proti plánované, máme hlášení akutní i pozdní toxicity + případné recidivy = on-line sběr dat pro radiobiologické modely => Expertní systém

Závěr

 • OIS může být snadno implementováno kdekoliv (LAN, WAN, Wi-Fi sítě)
 • „Ohebnost“ použitých technologií umožňuje specializovaná uživatelská řešení
 • OIS lze bezpečně připojit i do uzavřené vnitřní sítě verifikačního systému
 • Při rozšíření OIS bude snadné získat validní statistické údaje ze všech pracovišť, předávat data o předchozí léčbě pacienta (export, import) mezi pracovišti apod.Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005