Onkologičtí pacienti – od prvozáchytu k léčbě

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 028

Autoři: I. Hajšmanová

Práce pojednává o onkologických pacientech od jejich první návštěvy lékaře až k léčbě. Hlavní důraz je kladen na psychologickou podporu, kterou sestra poskytuje pacientovi a snaží se mu pomoci vyrovnat se s nemocí, která zasáhne nejen jeho, ale i celou rodinu. Dozvíme se vše o první návštěvě, vyšetření, hospitalizaci a léčbě. A hlavně o pocitech pacienta, který se dovídá diagnózu – karcinom plic.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005