Operace prsu po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Léčba pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 019

Autoři: Jiřina Heroková; MUDr. Jaromír Richter; MUDr. Pavel Geryk; MUDr. Barbara Donocíková; MUDr. Ivan Ferák, CSc.; MUDr. Libor Kudělka

Cíl práce:
Retrospektivní zhodnocení možnosti chirurgické léčby po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom prsu

Materiál a metoda:
V naší práci hodnotíme celkem 96 pacientek s pokročilým karcinomem prsu, které jsme operovali po provedené neoadjuvantní léčbě. Neoadjuvantní chemoterapie je metodou volby u pokročilého karcinomu prsu. Jednou z hlavních výhod neoadjuvantní chemoterapie je fakt, že dovoluje exaktní terapeutické hodnocení. Klinické a radiologické hodnocení jako odpověď na chemoterapii je založeno na změně velikosti tumoru. Patologické vyšetření je standardem pro raziduální tumor po chemoterapii. Chemoterapií indukované histomorfologické změny jsou často pozorovány v preparátu a přispívají k poznání korelace mezi klinickým hodnocením a patologickým vyhodnocením. Cytopatologické změny jsou rovněž často patrné v reziduálním tumoru po neoadjuvantní terapii, ale mají nejistý prognostický klinický význam. U některých tumorů může dojít ke kompletní odpovědi na chemoterapii, a maligní buňky již nemusí být histologicky ve vzorku verifikovány.

Výsledky:
U hodnocení pacientek došlo k signifikantnímu zmenšení velikosti tumoru při klinickém i radiologickém hodnocení. Rovněž jsme pozorovali signifikantní cytopatologické změny, u 1 pacientky nebyly prokázány maligní buňky.

Závěr:
V naší studii 96 pacientek s opokročilým karcinomem prsu jsme po neoadjuvantní léčbě provedli modifikovanou radikální mastektomii 78 a 18krát byl proveden prs záchovný zákrok. Při dokonalé dianosticke a pečlivém provedení operace je možné provedení prs záchovného výkonu u indikovaných pacientek.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006