2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Léčba časného karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Léčba pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Postery

Číslo abstraktu: 040
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Varia

Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 028
Kategorie: Psychoonkologie