Operace prsu po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P008

Autoři: Jiřina Heroková; doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS

Cíl práce: Retrospektivní zhodnocení možnosti chirurgické léčby po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom prsu

Materiál a metoda: V naší práci hodnotíme celkem 38 pacientek s pokročilým karcinomem prsu, které jsme operovali po provedené neoadjuvantní léčbě.
Neoadjuvantní chemoterapie je metodou volby u pokročilého karcinomu prsu. Jednou z hlavních výhod neoadjuvantní chemoterapie je fakt, že dovoluje exaktní terapeutické hodnocení. Klinické a radiologické hodnocení jako odpověď na chemoterapii je založeno na změně velikosti tumoru. Patologické vyšetření je standardem pro reziduální tumor po chemoterapii. Chemoterapií indukované histomorfologické změny jsou často pozorované v preparátu a přispívají k poznání korelace mezi klinickým hodnocením a patologickým vyhodnocením. Cytopatologické změny jsou rovněž často patrné v reziduálním tumoru po neoadjuvantní terapii, ale mají nejistý prognostický klinický význam. U některých tumorů může dojít ke kompletní odpovědi na chemoterapii a maligní buňky již nemusí být tedy histologicky ve vzorku verifikovány. U všech pacientek byla provedena modifikovaná radikální mastektomie.

Výsledky: U hodnocených pacientek došlo k signifikantnímu zmenšení velikosti tumoru při klinickém i radiologickém hodnocení. Rovněž jsme pozorovali signifikantní cytopatologické změny, u 1 pacientky nebyly prokázány maligní buňky.

Závěr: V naší studii 38 pacientek s pokročilým karcinomem prsu jsme po neoadjuvatní léčbě provedli modifikovanou radikální mastektomii. Při dokonalé diagnostice a pečlivém provedení operace zvažujeme možnost provedení prs záchovného výkonu u dalších vybraných pacientek.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005