2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. II.Blok: Karcinomy hrdla děložního - terapie

Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. III.Blok: ZN ovarií

Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Diagnostika pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Postery

Číslo abstraktu: P002
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Terapie pokročilého karcinomu prsu

Terapie pokročilého karcinomu prsu. I. Blok: Lokoregionální terapeutické modality léčby pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Terapie pokročilého karcinomu prsu. II. Blok: Systémová terapie pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Zhoubné nádory prsu