Operačně řešená onemocnění retroperitonea a nadledvin na Urologické klinice v r. 1998-2011.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 145

Autoři: MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.; MUDr. Pavel Navrátil, CSc.; MUDr. Michal Balík; MUDr. Marie Hurtová; MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Klíčová slova: retroperitoneální nádor, nadledvina, operace

   Úvod

   Prostor retroperitonea (RP) je operační doménou urologa. Díky zastoupení struktur v RP, velké cévy, lymfatické tkáně, močové cesty, částečně gastrointestinální trakt, je operativa urologa velmi pestrá a zaujímá velkou část prováděných otevřených operačních výkonů. V předkládaném souboru uvádíme operačně řešená onemocnění RP a nadledvin na Urologické klinice LF a UK v Hradci Králové v období r. 1998-2011. Embryologicky se v RP nachází struktury pocházející z mesodermu (cévy, hladké svalstvo, vazivo, chrupavka, kůra nadledviny), entodermu (pankreas), neuroektodermu (nervová tkáň, dřeň nadledviny). Z pohledu urologa do sledovaných oblastí RP patří primární onemocnění vlastního RP, onemocnění nadledvin, onemocnění ledvin a horních močových cest. Etiologie onemocnění RP je nenádorové a nádorové povahy. Z benigních nálezů se jedná o infekční patologická ložiska, absces retroperitonea, primární a sekundární retroperitoneální fibrózu (M.Ormond, poiradiační změny, úrazový hematom, hematom při nadměrné antikoagulační terapii, traumatické změny tkání a orgánů, cysty a další. Z nádorových onemocnění RP nacházíme nádory nadledvin, leiomyo a rabdomyosarkom, liposarkom, ganglioneurom, neurofibrom, extraadrenální feochromocytom, nádorová lymfadenopatie při neoplasii testis a ledvin, metastázy a další. Operačními přístupy do oblasti RP jsou laparotomie střední, horní střední, dolní střední, lumbotomie, lumbolaparotomie, laparoskopické vstupy retroperitoneální, transperitoneální.

   Soubor a výsledky

   V letech 1998-2011 bylo na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové provedeno 374 operací RP. Dominantní část tvořily operace pro patologii nadledvin, n = 115, a pro RP lymfadenektomie, n = 132. Zbylý soubor tvoří operace RP nádorů, n = 86 a operace RP pro nenádorová onemocnění, n = 40.

A) Operace nadledvin byly prováděny otevřenou cestou, zejména u lokálně pokročilých nálezů, u maligních diagnóz.Laparoskopicky u nekomplikovaných nálezů. Histologicky byly zastoupeny tyto nálezy:adenom n=47, feochromocytom n=18, karcinom n=15, meta tumoru ledviny n=11, meta adenokarcinomu plic n=4, myelolipom n=9, ganglioneurom n=2, hemangiom n=1, hematom n=1, nesouvisející hemangiom n=1, neuroektodermální tumor maligní n=2, uzlovitá hyperplazie n=2, cysta nadledviny n=1.

B) Operace nádorových útvarů RP-histologický nález. Takových pacientů bylo operováno 85. Histologicky se jednalo o leiomyosarkom, liposarkom, fibrosarkom n=20, recidiva karcinomu ledviny v lůžku n=19, nádor pankreatu n=2, neurofibrom n=2, Schwanom maligní, benigní n=10, fibrózní histiocytom n=3. Dále lymfom n=5, metastáza z plic n=1, kulatobuněčný tumor n=1, cysta RP n=2, uroteliální karcinom n=3, hemangiopericytom n=1, granulomatózní paniculitida n=1, fibroproduktivní salpingitida n=1, akcesorní slezina, seminom, hemoragická pseudocysta, nádor z GIT po jednom případu. Viz graf č. 1, 2, 3.

C) Operace RP pro benigní etiologii byly provedeny u 40 pacientů. Deliberalizace ureterů při retroperitoneální fibróze v 10 případech, absces retroperitonea v 16, retroperitoneální hematom v 11 a jiné ve 3 případech. Viz graf č. 4, 5.

  

   Závěr

   V retroperitoneu byla zachycena pestrá paleta různorodých benigních i maligních afekcí s různým stupněm závažnosti. Zaznamenané nálezy vedou k předoperačně střídmému hodnocení nálezů a opatrnosti ve sdělování diagnózy o potenciálně maligním nálezu.

Literatura:

  1. Walsh C. P., Retik A. B., Vaughan E. D., Sein A. j., Campbell´s Urology, Philadelphia, 7 th ed., 1998, W. B. Saunders Copany, s.49-63 a s. 2442-2924.
  2. Bravo E. L., Gifford R. W., Pfeochromocytoma: Diagnosis, localization and management. N. Engl. J. Med., 1984, 311, 1298.
  3. Sužuji K., Kageyama S., Ueda D., Laparoscopis adrenalectomy. Clinical expirience. J. Urol., 1993, s. 1099-1102.
  4. Abbott AM, Habermann EB, Parsons HM, Tuttle T, Al-Refaie W., Prognosis for primary retroperitoneal sarcina survivors: A conditional surfoval analysis, Cancer, 2012, 13, s. 1002.
  5. Hyams E. S., Pierorazio P., Proteek O., Sroka M., Kavoussi L. R., Allaf M. E. Laparoscopic retroperitoneal lymph node dissection for clinical stage I nonseminomatous germ cell tumor: a large single institution experience. J Urol. 2012, 187, s. 487-92.
  6. Alguraan Z, Agcaoglu O, El-Hayek K, Hamrahian A, Siperstein A, Berber E., Retroperitoneal Masses Mimicking Adrenal Tumors. Endocr. Pract., 2011, 8, s. 1-28.
  7. Brown R. E., St Hill C. R., Greene Q. J., Farmer R.W., Reuter N. P., Callendar G. G., Martin R. C., McMasters K. M., Scoggins C. R. Impact of histology on survival in retroperitoneal sarcomas. Am. J. Surg., 2011, 202, s. 748-52.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012