OPTIMÁLNÍ TERAPIE GASTROINTESTINÁLNÍHO STROMÁLNÍHO NÁDORU

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 029

Autoři: MUDr. Zdeněk Linke; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Úvod

Pokročilý gastrointestinální stromální nádor (GIST) je vzácnější nádor zažívacího traktu. Jeho pokročilá forma je velmi úspěšně léčena již řadu let imatinibem mesylátem.

Metodika a výsledky

Při selhání iniciální dávky imatinibu (400 mg/den) se tento neukončuje, nejčastěji je eskalován (většinou 800 mg/den), teprve při další progresi je nasazována 2. linie sunitinibem. Existují již data pro léčbu 3. linie - nilotinib, v rámci klinických studií se zkoušejí preparáty pro vyšší linie léčby (IPI-504, mTOR, sorafenib, dasatinib, masanitib aj.). Přitom riziko recidivy pokročilejších tumorů, které byly radikálně odstraněny, přesahuje u nejrizikovějších případů 80%! S narůstající velikostí tumoru a jeho mitotickým indexem narůstá predikce pro užití imatinibu v adjuvantním podání u středně a vysoce rizikových GISTů ckit pozitivních.

Závěr

Klinické studie U.S. Intergroup Phase II ACOSOG Z9000 a North American Intergroup Phase III ACOSOG Z9001 tyto předpoklady potvrdily a imatinib se postupně stává standardem pro adjuvantní aplikaci u rizikovějších radikálně resekovaných GISTů.

e-mail:zdenek.linke@fnmotol.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011