2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Postery

Číslo abstraktu: p02
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Prezentace

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie
Číslo abstraktu: 019
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Autoři: Dagmar Jančová
Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Jana Karešová
Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 032
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 038
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 042
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 043
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 046
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 048
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Autoři: Eric Van Cutsem
Číslo abstraktu: 050
Kategorie: Kolorektální karcinom
Autoři: Milena Vaňková
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 052
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče