Ošetřování otevřené rány po excizi tumoru hrudní stěny u pacienta léčeného pro Hodgkinův lymfom.Kazuistika

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P66/1232

Autoři: Mgr. Iva Řehořová; Helena Poláčková

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008