Oxidative Stress and Increased Destruction of Red Blood Cells Contribute to the Pathophysiology of Anemia Caused By DMT1 Deficiency

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 102. Regulation of Iron Metabolism: Poster III

Číslo abstraktu: 4027

Autoři: Mgr. Zuzana Židová; Daniel Garcia Santos, Ph.D.; Mgr. Katarína Kapraľová; Mgr. Pavla Korálková (Pospíšilová); Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; MvDr. Dalibor Doležal; M.D. Prem Ponka, Ph.D.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014