Paliativní endobronchiální brachytherapie nádorových stenóz dýchacích cest

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p02

Autoři: Monika Sedláčková; dis. Petr Tuček; MUDr. Věra Jílková; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Endobronchiální brachyterapie je efektní léčebnou metodou nádorových stenóz dýchacích cest u pacientů s inoperabilními karcinomy plic, kteří již byli léčeni zevním ozářením. K subjektivní úlevě i endobronchiální objektivní odpovědi dochází zhruba u 70% nemocných.

Problémem jsou pacienti indikovaní k endobronchiální brachyterapii pozdě, se stenózou, která znemožňuje bezpečné zavedení endobronchiálního kateteru. Na naší klinice jsme zahájili studii kombinující cílené zevní reozáření nádorové stenózy dávkou 30 Gy mimo míchu s následnou endobronchiální brachytherapií. Předběžné zkušenosti prokazují excelentní toleranci a dobrý efekt tohoto přístupu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009