Paliativní léčba kostních metastáz pomocí radionuklidů

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S07

Autoři: J. Pražáková

ÚVOD
Cílem našeho sdělení je představit Vám jednu z možností paliativní terapie kostních metastáz u různých maligních onemocnění. Jedná se o analgetickou systémovou terapii pomocí radionuklidů.

METODA
Jedná se o metodu, která je používána již od 40-tých let minulého století a to konkrétně s využitím izotopu Stroncia (Sr 89). Postupem času s rozvojem farmaceutického průmyslu se začala uplatňovat také další radiofarmaka jako např. Samarium (Sm 153), nebo Rhenium (Re 186).

Nejedná se o metodu léčebnou, ale pouze paliativní s cílem potlačit bolest a tím zlepšit kvalitu života pacienta.

Indikací k této terapii je známé maligní onemocnění s prokázaným víceložiskovým metastatickým postižením skeletu s průvodním algickým syndromem, zvláště v těch případech, kdy bolesti nereagují na běžnou analgetickou medikaci a nelze očekávat úlevu ani po lokální externí radioterapii nebo chemoterapii.

Tyto metastázy by měly mít osteoblastický charakter (nejlépe po předchozí verifikaci celotělovým scintigrafickým vyšetřením skeletu).

Zmíněnou terapii provádíme za krátkodobé hospitalizace na naší lůžkové jednotce a to po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího lékaře s lékařem KNM.

ZÁVĚR
Dle dosud publikovaných údajů se dostavuje analgetický efekt u více než 70 % pacientů. Nástup účinku po i.v. aplikaci lze pozorovat během 1 – 2 týdnů. Pacienty však upozorňujeme, že v prvních dvou dnech po aplikaci se mohou bolesti přechodně mírně zvýšit. Proto je důležité, aby si s sebou k hospitalizaci přinesli svá analgetika.

Analgetický efekt přetrvává dle druhu použitého radiofarmaka od tří do šesti měsíců. V případě úspěšnosti léčby lze tuto léčbu i opakovat.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005