Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 017

Poněkud skeptický pohled „ paliativce“

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006