Paliativní medicína v Rakousku v roce 2006.

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 003

Autoři: Z. Bystřický

Obecné trendy a inspirativní modely.
Podrobný popis organizace paliativní péče v Rakousku. Inspirativní přednáška, která ukazuje, jak vypadá, když se k tématu paliativní péče přistoupí koncepčně a systematicky na úrovni zdravotní politiky státu, regionu i jednotlivého zdravotnického zařízení.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006