Paliativní péče. Péče o terminálně nemocné a umírající. Doporučený postup pro praktické lékaře

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Myšlenky pro současnost a budoucnost.
Proč vznikají a co se s nimi dá dělat.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006