Paliativní péče ve vzdělávacích programech ošetřovatelství

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Jak integrovat paliativní péči do výuky ošetřovatelství

Číslo abstraktu: 25

Autoři: PhDr. Marie Macková, Ph.D.

    Zdravotníci se mohou setkat s problematikou paliativní péče ve všech typech zdravotnických i sociálních zařízení. Z tohoto důvodu je nutné rozdělit vlastní vzdělávání na tři stupně. První stupeň je určen pregraduálním studentům nebo lidem, kteří již jsou graduovaní, ale ve své praxi se mohou setkat s problematikou paliativní péče. Cílem prvního stupně je získání základních vědomostí a znalostí. Druhý stupeň je určen graduovaným odborníkům, kteří pracují na jednotkách paliativní péče nebo graduovaným odborníkům, kteří se s danou problematikou setkávají pravidelně. Cílem druhého stupně je prohloubení znalostí. Poslední, třetí stupeň je určen odborníkům v paliativní péči, kteří zastávají vedoucí funkce nebo participují na vzdělávání a výzkumu v paliativní péči. Cílem třetího stupně vzdělávání je specializace. Příspěvek pojednává o současných možnostech vzdělávání nelékařských profesí v paliativní péči, a to dle výše uvedeného modelu. Zejména je řešena problematika vzdělávání všeobecných sester.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011