PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE MOZKOVÝCH METASTÁZ KARCINOMU PRSU

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS; Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P014

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Miloslava Vaculíková; doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.; MUDr. Jan Jansa; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jiřina Řezáčová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Cíl:
Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení účinnosti paliativní radioterapie mozkových metastáz karcinomu prsu.

Pacienti a metody:
Od února 1995 do března 2005 bylo na našem oddělení ozařováno 14 pacientek s mozkovými metastázami karcinomu prsu: medián věku činil 53 (38-74) let. Grading primárního nádoru byl dobře diferencovaný u 1 pacientky, středně diferencovaný u 5 pacientek, málo diferencovaný u 5 pacientek a nediferencovaný u 3 pacientek. Vstupní TNM klasifikace: 2 pacientky I.stadium, 6 pacientek II.stadium, 3 pacientky III.stadium a 3 pacientky IV.stadium. V době detekce mozkových metastáz byly u 12 pacientek přítomny extrakraniální metastázy a u 2 pacientek bylo diagnostikováno metastatické postižení mozku (u 1 pacientky 2 mozkové metastázy a u 1 pacientky mnohočetné mozkové metastázy) bez lokální recidivy a bez extrakraniálních metastáz. Solitární mozková metastáza byla diagnostikována u 1 pacientky (s metastázami do skeletu a plic), 2 mozkové metastázy u 2 pacientek (u 1 pacientky současně s lokální recidivou a u 1 pacientky bez extrakraniálního metastatického postižení), mnohočetné mozkové metastázy u 11 pacientek. Před zahájením radioterapie 3 pacientky podstoupily neurochirurgickou operaci. U všech pacientek bylo ozařováno celé kránium ze 2 bočních protilehlých polí, s krytím očí: dávkou 40 Gy ve 22 frakcích, 5 frakcí za týden, 2 pacientky, 30 Gy v 10 frakcích, 5 frakcí za týden, 10 pacientek a
20 Gy v 5 frakcích, 2 pacientky. V době radioterapie mozkových metastáz byla všem pacientkám podávána antiedematozní léčba kortikoidy, obvykle dexamethason.

Výsledky:
Medián časového intervalu mezi datem diagnózy primárního nádoru prsu a datem detekce mozkových metastáz činil 2008 dní (95% CI: 966-2982 dní). Medián doby přežití od data detekce mozkových metastáz činil 228 dní (95% CI: 101-443 dní). Jednoleté přežití od data detekce mozkových metastáz činilo 35,7% (95% CI: 10,6-60,8%). Dvouleté přežití od data detekce mozkových metastáz činilo 7,1% (95% CI: 0-20,6%). V době hodnocení (25.10.2005) všechny pacientky zemřely.

Závěr:
Prognóza pacientek s mozkovými metastázami karcinomu prsu je velmi závažná. Radioterapie má jen krátkodobý paliativní účinek.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006