2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 006
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. II.Blok: Chirurgie

Číslo abstraktu: 017
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. III.Blok: Radioterapie

Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 022
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. IV.Blok: Systémová léčba

Číslo abstraktu: 028
Kategorie: Psychoonkologie

Kontraverze v diagnostice a léčbě karcinomu vulvy a vaginy, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: SNB a managemet léčby karcinomu vulvy

Kontraverze v diagnostice a léčbě karcinomu vulvy a vaginy, standardní postupy vs. nestandardní. II.Blok: Chirurgie a RT v léčbě ca vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 039
Kategorie: Radioterapie
Autoři: Jolana Tomanová
Číslo abstraktu: 041
Kategorie: Radioterapie
Autoři: Jolana Tomanová
Číslo abstraktu: 041p
Kategorie: Radioterapie

Nelékařská sekce: II.Blok Ošetřovatelská péče postiradiačních reakcí včetně jejich prevence

Číslo abstraktu: 043
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 044
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 046
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 047
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Nelékařská sekce: III.Blok Diagnostika a léčba lymfedému

Číslo abstraktu: 048
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 050
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Monika Dušová
Číslo abstraktu: 052
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Nelékařská sekce: IV.Blok Nejčastější komplikace související s aplikací chemoterapie, jejich řešení a prevence

Číslo abstraktu: 053
Kategorie: Chemoterapie
Autoři: Renata Haladová
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Chemoterapie
Číslo abstraktu: 058
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Postery

Číslo abstraktu: P001
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: P018
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: P020
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: P023
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: P027
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Autoři: Denisa Nagyová
Číslo abstraktu: P028
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: P030
Kategorie: Zhoubné nádory prsu