Paliativní radioterapie mozkových metastáz kolorektálního karcinomu

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P015

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Zoul, Ph.D.; MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.; MUDr. Miloslava Vaculíková; doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; MUDr. Věra Jílková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; P. Hladík; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Úvod:
Kolorektální karcinom se dlouhodobě řadí na jedno z předních míst v incidenci zhoubných nádorů v České republice. Nejčastějším orgánem vzdálených metastáz jsou játra a následně plíce. Mozkové metastázy kolorektálního karcinomu jsou vzácné, pokud se vyskytnou jsou spojeny s velmi závažnou prognózou. Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení účinnosti paliativní radioterapie mozkových metastáz kolorektálního karcinomu.

Pacienti a metody:
Od července 2000 do června 2004 bylo na našem oddělení ozařováno 12 pacientů s mozkovými metastázami kolorektálního karcinomu: 4 muž i a 8 žen, medián věku činil 58 (41-76) let. Histologicky se ve všech případech jednalo o adenokarcinom. Grading primárního nádoru byl dobře diferencovaný u 2 pacientů, středně diferencovaný u 6 pacientů a málo diferencovaný u 4 pacientů. Vstupní TNM klasifikace: 3 pacienti II.stadium, 7 pacientů III.stadium a 2 pacienti IV.stadium. Anatomická sublokalizace primárního nádoru: cékum 3 pacienti, colon descendens 1 pacient, colon sigmoideum2 pacienti, rektosigmoideální přechod 1 pacient a rektum 5 pacientů. V době detekce mozkových metastáz byly u většiny pacientů přítomny extrakraniální metastázy: jaterní a plicní u 6 pacientů, pouze jaterní u 1 pacienta, pouze plicní u 3 pacientů, lokální recidiva bez extrakraniálních vzdálených metastáz u 1 pacienta a metastatické postižení mozku (mnohočetné mozkové metastázy) bez lokální recidivy a bez extrakraniálních metastáz u 1 pacienta. Solitární mozková metastáza byla diagnostikována u 5 pacientů, 2 mozkové metastázy u 3 pacientů a více než 3 mozkové metastázy u 4 pacientů. Před zahájením radioterapie 4 pacienti podstoupily neurochirurgickou operaci. U všech pacientů bylo ozařováno celé kránium ze 2 bočních protilehlých polí, s krytím očí, energií 6 MV, lineárním urychlovačem. Dávkou 40 Gy ve 20 frakcích, 5 frakcí za týden, byl ozařován 1 pacient, 30 Gy v 10 frakcích, 5 frakcí za týden, 10 pacientů a 10 Gy v 1 frakci 1 pacient. V době radioterapie mozkových metastáz byla všem pacientům podávána antiedematozní léčba kortikoidy, obvykle dexamethason. V době po ukončení radioterapie mozkových metastáz byla 7 pacientům podávána paliativní cytostatická léč ba: 3 pacientům kombinace folfiri, 1 pacientovi kombinace xelox a 3 pacientům monoterapie capecitabine. Pěti pacientům po ukončení paliativní radioterapie mozkových metastáz byla podávána již pouze symptomatická léčba.

Výsledky:
Medián časového intervalu mezi datem diagnózy primárního nádoru kolorekta a datem detekce mozkových metastáz činil 750 dní (95% CI: 433-1118 dní). Medián doby přežití od data detekce mozkových metastáz činil 164 dní (95% CI: 106-167 dní). Jednoleté přežití od data detekce mozkových metastáz činilo 16,7% (95% CI: 0-37%). V době hodnocení (15.6.2005) všichni pacienti zemřeli.

Závěr:
Prognóza pacientů s mozkovými metastázami kolorektálního karcinomu je velmi závažná. Radioterapie má jen krátkodobý paliativní účinek.

Poděkování: Část studie byla podpořena z prostředků Běhů Terryho Foxe.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2005