Paliativní resekce při karcinomu rekta.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 205

Autoři: MUDr. Tomáš Skřička

Při operaci karcinomu rekta se chirurg ocitá před těžkým úkolem, zjistí-li až během operace, že se u pacienta nejedná o lokalizované onemocnění, ale o vzdálené metastázy, ať už to jater, či intraperitoneálně. V tomto případě je správné rozhodování extrémně těžké. My však vycházíme z názoru, že paliativní výkon by neměl být mutilující. Proto se snažíme o takový výkon, který s ohledem na technické možnosti a stav pacienta situaci řeší na co nejdelší dobu. Proto při operaci rektálního karcinomu postupujeme technicky naprosto stejně, ať se jedná o diseminaci, či nikoli...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008