PALIATIVNÍ SEKCE PALIATIVNÍ MEDICÍNA − NOVÝ PŘEDMĚT

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 26

Autoři: MUDr. Alexandra Aschermannová

Prezentace představí nový atestační obor Paliativní medicína. Zdůrazní cíle oboru paliativní péče, podmínky a předpoklady k získání atestační způsobilosti. Autoři se po letech klinických zkušeností zamýšlejí nad specifikami paliativní medicíny v oboru onkologie.

e-mail: alex.ascher@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014