2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Abstrakta článků zahraničních přednášejících

Číslo abstraktu: 05
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 07
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Karcinom pankreatu - setrvalá beznaděj

Karcinom plic - od screeningu k personalizované léčbě

Číslo abstraktu: 13
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 14
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 24
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 25
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Léčba recidiv gynekologických zhoubných nádorů

Nová strategie léčby kolorektálního karcinomu

Číslo abstraktu: 10
Kategorie: Kolorektální karcinom

Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty

Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 26
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Autoři: Pavel Klimeš
Číslo abstraktu: 27
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 29
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 30
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 32
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 33
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 08
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Postery

Číslo abstraktu: 41
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 43
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Sarkomy měkkých tkání

Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 23
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Radioterapie
Číslo abstraktu: 34
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 36
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Schůze necentrových lékařů

Číslo abstraktu: 18
Kategorie: Zhoubné nádory prsu