Patologie nádorů jícnu a možnosti morfologické diagnostiky

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Nádory žaludku

Číslo abstraktu: 16

Autoři: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.; Doc. MUDr. Alena Chlumská, CSc. ; Doc.MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011