PAZOPANIB V 1. LINII METASTATICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/66

Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Pazopanib je tyrozinkinázový inhibitor, který prokázal svoji účinnost nejen u pacientů s metastatickým renálním karcinomem. V uvedeném přehledu budou zmíněny výsledky jak prospektivních, tak retrospektivních studií tohoto preparátu u pacientů se zhoubným nádorem ledviny. Taktéž budeme prezentovat data z reálné praxe, které máme k dispozici díky registru RENIS. V ČR bylo k 31. 12. 2015 léčeno tímto preparátem více než 460 pacientů. Jedná se tedy o jeden z největších souborů pacientů celosvětově. Mediány přežití do progrese onemocnění, celkového přežití, celkový počet odpovědí a rychlost dosažení odpovědi jsou plně srovnatelné s jinými preparáty užívanými v 1. linii cílené terapie. Navíc profil toxicity a subjektivní tolerance jsou přijatelné, přerušení léčby pro nežádoucí účinky či na „přání pacienta” jsou výjimečné.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016