PEG, TRACHEOSTOMIE A JEJICH OŠETŘOVÁNÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 076

Autoři: Lada Hanákova, staniční sestra; Hana Tulachová

Péče o pacienty s nádory hlavy a krku, jícnu a štítné žlázy je z hlediska ošetřovatelského personálu komplikovaná. Některé nádory velikostí nebo umístěním vyžadují již v úvodu léčby zajištění dýchacích cest tracheostomií a zajištění výživy, u některých je třeba přistoupit k těmto opatřením v průběhu kurativní nebo paliativní léčby. Tracheostoma – pro zajištění dýchacích cest se dříve užívaly kanyly kovové, nyní jsou téměř výhradně užívány ty z plastových materiálů, které mají méně nežádoucích účinků. Péče o kanylu zahrnuje jednak čistění a péče o dýchací cesty, potom péči o kůži. Nejdůležitější úlohou ošetřujícího personálu je kontakt s pacientem. Jednak se pacient musí naučit polykat, jednak je problém i ve vlastní komunikaci, kterou je nutno s pacientem zvládnout. Písemná komunikace nebo komunikace s doprovázejícím rodinným příslušníkem je samozřejmě náročnější než komunikace běžná a jakýkoli problém je pro pacienta více traumatizující a může generovat další obtíže. I léčbě nauzey a zvracení při chemoterapii je nutné věnovat větší pozornost a nepodcenit situaci. Podání výživy pomocí perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) je vhodným řešením především pro ty, kteří nemohou přijímat potravu dlouhodobě, většinou déle než 4–6 týdnů. PEG je tenká sonda, jejíž jeden otvor ústí kůží břicha a druhý v žaludku. Do kanálku, který je dlouhý 2–3 cm (záleží na tloušťce podkožního tuku), je zaveden speciální set se sondou, která slouží k podávání stravy a zabraňuje jejímu úniku mimo žaludek. Výživa je dodávána preparáty a hlavní úlohou ošetřujícího personálu je péče o okolí sondy a sledování základních výživových parametrů pacienta, které jsou známkou dostatečného či nedostatečného obsahu živin. PEG může být zaveden dlouhodobě a umožňuje relativně přirozený příjem potravy, a i když se potrava systémem dostane přímo do žaludku, dále již pokračuje normálně do střeva. Pravidelnou medikaci pacienta můžeme upravit, preferujeme i léky v kapkách nebo sirupech spolu s vodou nebo čajem. Tablety musíme pečlivě rozdrtit, abychom zabránili ucpání sondy, a po podání je vždy nutné sondu propláchnout vodou nebo čajem.

Závěr:

Dočasná i trvalá tracheostomie i gastrostomie je zdrojem mnoha fyzických, psychických i sociálních traumat. Edukace pacienta, případně rodinných příslušníků, je jednou z nejvýznamnějších úloh ošetřujícího personálu a je součástí komplexní péče o nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014