PERSISTENT MICROCHIMERISM IN BONE MARROW: INFLUENCE OF MESENCHYMAL STEM CELLS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Hematopoiesis

Číslo abstraktu: 0754

Autoři: Mgr. Ondřej Horký; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; Mgr. Marek Borský; Drahomíra Kratochvílová; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011