Personalizovaná léčba glioblastomů

Konference: 2015 8. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 01

Autoři: MUDr. Jiří Polívka, CSc.; Ing.et Ing. Jiří Polívka

Datum přednesení příspěvku: 13. 2. 2015