PET/CT a jeho využití při plánování radioterapie.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Role radiologického asistenta u vyšeřovacích a léčebných postupů

Číslo abstraktu: 174

Autoři: Bc. Veronika Urbánková, Dis.; Dis. Hana Šoukalová; Dis. Lucie Šimoničová

Kombinované hybridní vyšetření PET/CT spojuje pozitronovou emisní tomografii a výpočetní tomografii (CT) a patří mezi nejmodernější zobrazovací metody především v onkologii. Současně prováděná obě vyšetření umožňují získat informace o funkcích zobrazené části těla spolu s morfologickým obrazem. Obě metody se doplňují a umožňují upřesnění diagnózy. V onkologii se toto vyšetření využívá pro zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posouzení jeho biologické povahy, jeho rozsahu a pro hodnocení účinnosti terapie. Vyšetření PET/CT má širší využití, např. v neurologii k diagnostice epileptického ložiska mozku či v kardiologii k odlišení nekrotických částí srdečního svalu a k zhodnocení účinnosti léčby, např. po operaci nebo transplantaci orgánu. K vyšetření se zpravidla používá i.v. podaná značená glukóza 18F (fluorodeoxyglukóza). CT vyšetření podává anatomické informace o tvaru, velikosti a uložení vyšetřovaných orgánů. Kombinace PET/CT spojuje anatomické a funkční informace. Dovoluje rozlišit maligní léze od benigních. Vyšetření je pro pacienty náročné zejména časově - celkem trvá zhruba 3 hodiny. Je však nutné, aby před vyšetřením pacient upozornil personál, zda netrpí cukrovkou, klaustrofóbií, bolestmi, alergií a samozřejmě jedná-li se o ženu, zda není v jiném stavu. Dva dny před vyšetřením se pacienti musí vyvarovat větší tělesné námaze, v den vyšetření snídá stravu s omezením cukrů (maso, salám, zelenina, neslazené nápoje), a 6 hod. před vyšetřením už lační. Po aplikaci radiofarmaka setrvá pacient v klidu v určené čekárně pro tato vyšetření a pak je zahájeno samotné snímání kamerou, které trvá asi 20 min. Po skončení snímání je doporučený zvýšený příjem tekutin pro rychlejší vyloučení radiofarmaka z těla. Výhodou PET/CT je časnější detekce, odlišení tkání, které jsou změněny léčbou od aktivního tumoru, celotělový rozsah zjištění metastáz, možnost kvalitního hodnocení a již zmíněné podání informací jak anatomických, tak funkčních současně.

Současně prováděné PET/CT vyšetření z důvodu plánování radioterapie značně upřesní ozařované cílové objemy. Obě vyšetření jsou provedena současně a v poloze, v jaké bude pacient ozařován. Navíc v našem ústavě je ve vyšetřovně PET/CT instalován laserový zaměřovací systém kompatibilní s plánovacími a ozařovacími přístroji. Lékař-radioterapeut má možnost ve fúzovaném obrazu PET/CT v plánovacím systému pro radioterapii určit přesné hranice nádorového objemu a především určit i případné zvýšení dávky na objem viabilního nádoru, tzv. boost na biologický objem. Tato metoda plánování se v našem ústavě používá při plánování ozařování nádorů v oblasti hlavy a krku (zde s výhodou využíváme IMRT techniku konformní radioterapie), nádorů plic a lymfomů.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010