PET/CT? Diskrepancia nálezov

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P010

Autoři: MUDr. Viera Nižňanská

Ciel': při hodnotení FDG PET/CT občas vznikajú problémy při interpretácii záverov vyšetrení a to najmä při výrazne odlišných nálezoch (resp. popisoch). Na príkladoch niekol'kých kazuistík poukazujeme na možné príčiny a súvislosti týchto diskrepancií.

Metóda: V priebehu štyroch mesiacov tohoto roka bežnej pracovnej prevádzky PET pracoviska sme vyčlenili tieto prípady, zaradili do určených kategorií a pokúsili sa ich analyzovat'.

Výsledky: Poznatky a skúsenosti, získané touto prácou sú prínosné pre lekárov nukleárnej medicíny a spolupracujúcich klinikov a možu pomoct při diferenciálnej diagnostike ochorení.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005