Phase I/II study of capecitabine plus irinotecan (XELIRI) in combination with bevacizumab as first-line therapy in metastatic colorectal cancer.

Konference: 2006 42nd ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Colorectal Cancer (including liver metastases)

Číslo abstraktu: 13504

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

Abstrakt byl rovněž publikován v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006.

Datum přednesení příspěvku: 6. 2. 2006