Phenotypic Analysis of CD19+ Subsets In Monoclonal Gammopathy Patients

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma

Číslo abstraktu: 4998

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Pavla Všianská; Ing. Tamara Varmužová; RNDr. Ivana Burešová; Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010