PHOSPHO TYROSINE KINASE PROFILLING IN PRIMARY CULTURES FROM PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 22. Chronic myeloid leukemia - biology

Číslo abstraktu: 1032

Autoři: Veronika Ullmannová; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007