Plánování stereotaktického ozařování plic s využitím respiračního gatingu pomocí PET/CT

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Nelékařská sekce - blok II

Číslo abstraktu: 44

Autoři: Monika Velichová; Dis. Iva Křivánková

Cílem stereotaktické radioterapie je aplikace dostatečně vysoké dávky ionizujícího záření do cílového objemu dané velikosti,tvaru a lokalizace za
současného šetření okolní zdravé tkáně.
Vyšetření se provádí ve stejných podmínkách, v jakých bude probíhat ozařování pacienta, tudíž je uložen ve fixačním vaku a oblast jaterní se
stlačuje speciálním šroubovacím kompresorem.

Příprava prava pacienta před vyšetřením v aplikační místnosti :
Pro vyšetření je utné vyplnit informovaný souhlas
Zavedeme nebo zprůchodníme flexilu
Edukujeme pacineta


Příprava pacienta na vyšetřovně

Nastavíme konzolu tlakové stříkačky na množství kontrastní látky 100 ml a rychlost průtoku 1 ml/s.

Naskenujeme topogram a zkonzultujeme s lékařem radioterapie přesnou oblast pro CT. Horní a spodní hranici snímání určí lékař
radioterapie. Šířka oblasti snímání by měla být maximální, jelikož pro toto vyšetření je nutné mít zachycené i okraje koryta, v němž
je pacient s fixačním vakem uložen. Provedeme CONTROL SCAN.

Spustíme aplikaci fyziologického roztoku na konzole tlakové stříkačky a zkontrolujeme, zda aplikace do flexily pacienta probíhá bez problémů.Základní CT snímání probíhá v 5mm řezech, pro účely  radioterapie se ještě provádí dodatečné 3mm rekonstrukce.

Asi dvacet minut po vyšetření NLZP vytáhne pacientovi flexilu a pacient je dle instrukcí od pracovníků radioterapie odeslán buď domů, nebo na oddělení radioterapie.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012