Pohlavní život žen po léčbě gynekologických malignit

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S16

Autoři: R. Nováková; V. Beňová; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Prodělá li člověk léčbu nádorového onemocnění, často jeho náhled na vlastní osobu utrpí a jeho sebeúcta výrazně klesá. Účinek záření na oblast malé pánve, zejména zevních rodidel a pochvy, má nesporný vliv na pohlavní život pacientky. V jeho důsledku dochází k radiační kastraci, menopauze se všemi jejími průvodními jevy, záření působí na sliznici a tkáně pochvy, časté jsou i postiradiační reakce akutního či chronického charakteru. Důležitá je blízkost milované osoby a potřeba fyzického kontaktu, který nemocné pomáhá překonat pocit beznaděje a osamocení v době léčby závažného onemocnění.

V sočasné době není po skončené léčbě zářením pohlavní styk zakazován, naopak při dodržení zásad hygieny a respektování celkového stavu pacientky by měl být doporučován. Zjizvení tkáně i zúžení pochvy po prodělané léčbě vede ke vzniku sinechií. Jedním ze způsobů prevence je právě pohlavní styk. Nezbytné je poučení a vysvětlení nejen léčebného postupu a eventuelních komplikací s léčbou spojených, ale i otázek souvisejících s pohlavní aktivitou.

Nádorové onemocnění by nemělo ohrozit harmonické soužití muže a ženy, pokud je jejich vztah opravdový a pevný.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005