Polymorfismus genu pro apolipoprotein E u dětských nádorových onemocnění. Výsledky u pacientů Kliniky dětské onkologie Brno.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 084

Autoři: MUDr. Tomáš Kepák; MUDr. Pavel Mazánek; Mgr. Milan Pilát; Mgr. Irena Vlčková; RNDr. Libor Kozák, CSc.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Východiska
Negativní následky chemoterapie a radioterapie v oblasti kognitivních funkcí postihují zejména paměť, koncentraci a exekutivní funkce. Dobře známá je negativní role radioterapie a intenzivní chemoterapie s následnou transplantací krvetvorných buněk v ovlivnění neurokognitivních funkcí po onkologické léčbě, a to zvláště u dětí předškolního věku. Méně známá je dosud oblast geneticky podmíněné individuální variability v následcích antineoplastické terapie. Polymorfismus genu pro apolipoprotein E (Apo E), který je klíčovým regulačním proteinem v metabolismu cholesterolu a lipoproteinů, by mohl být jedním z faktorů, které nežádoucí neurokognitivní následky léčby ovlivňují. Negativní efekt přítomnosti alely E4 (jejíž četnost v populaci je přibližně 17%) byl již prokázán u nemocných s Alzheimerovou chorobou, u nemocných po úrazech CNS a po koronárních bypassech. Studie od dospělých nemocných (s maligními lymfomy a karcinomem prsu) naznačují roli polymorfismu Apo E i v neurobehaviorální odpovědi na protinádorovou léčbu. Role polymorfismu genu pro apolipoprotein E u dětí s nádorovými onemocněními zatím není známa a je předmětem výzkumu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007