Postavení laparoskopie v léčbě kolorektálního karcinomu a metastatického kolorektálního karcinomu

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p09

Autoři: MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.; MUDr. Jan Hlavsa

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011