Postavení oxaliplatinu v 1. linii MCRC

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: FP06

Autoři: MUDr. Petr Beneš

Firemní prezentace VI: Sanofi Aventis

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005