Postavení radioterapie v léčbě karcinomu vaječníků

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 13

Autoři: MUDr. Vít Ulrych

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Obecné informace
 • 15 % všech nádorů žen v ČR v r. 2000 C56,57 - 1314 případů tj. 24,9/100 000 žen

 • mortalita v ČR 817 žen tj. 15,5/100 000 žen

 • 29% z gynekolog. ZN – podíl ↑


M / I index


Nová onemocnění dle krajů a dle léčbyPřehled léčebných modalit
 • chirurgická léčba

 • chemoterapie
 • radioterapie
 • jiné modality léčby – klinické studie


Adjuvantní radioterapie
 • Skirnisdottir I, Sorbe B, Uppsala, Eur J Gynaecol Oncol. 2001
 • 01/88-12/93,113 ♀, FIGO st.IA-IIC, 33 recidiv (30%), 5 ti leté přežití 69%, závažná střevní toxicita 10%, 2 ♀ chirurg. řešení
 • Martinez A, Schray MF, Standford, J Clin Oncol. 1985
 • 152 ♀, FIGO st. I.-III., 133♀ IF + 19♀ WAI, 24 letý follow-up, freedom from relapse (FFR) v 15 letech – 44% ♀, u 98 ♀ s 0 nebo <2 cm reziduem FFR 62%→ výsledky podporují užití RT poop.
 • Kojs Z, Glinski B, Krakov, Cancer Radiother. 2001
 • 90-96, 150♀, st. IA-IB, G2-3 a všechny IC-IIA, 0 reziduum po operaci RT WAI vs. CHT 6x CAP
 • v obou ramenech v 5 ti l. FFR 81%, dobrá tolerance

Radioterapie indikace


 1. Pacientky, u nichž není možná chemoterapie, s nízkým a středním rizikem → ozáření celé dutiny břišní + event. boost na malou pánev
  Konsolidace po chemoterapii
  • Sorbe B, Orebro, Int J Gynecol Cancer. 2003

  • 172 ♀, FIGO st. III, s kompletní chirurg. remisí po prim. cytoredukční operaci a indukční CHT

  • PFS u RT 56% v 5 ti l. vs. CHT 36 %, p=0,032, no 35 %

  • OS nejlepší u RT 69 % v 5 ti l., počet recidiv ↓ u RT, ale i ↑ NÚ

  • Goldberg H, Stein ME, Haifa, Tumori. 2001

  • 79-87, 139 ♀ st. IC - IV, cytored. operace, 6 -11 sérií CHT (CisDDP, ADR), 60 ♀ RT, 5 a 10 l. přežití 43 a 24%, medián přežití st. III-IV - RT vs. 0 : 72 vs. 25 m (p=0,14)


 2. St. III., IV. high risk: Pacientky po 6 sériích chemoterapie bez reziduálního postižení nebo s minimálním reziduem jako konsolidace - technika celé břicho + boost
  Salvage
  • Reddy, Chicago, Int J Radiat Oncol 1993

  • 83-90, 44 ♀ po selhání 1 či více CHT režimů, přijatelná akutní i pozdní toxicita, efektivní u pac. s minim. reziduální chorobou

  • Sedlacek, Philadelphia, Cancer J Sci Am. 1997

  • 27 ♀ po cytoredukční operaci, po CHT s platinou → recidiva, RT 30-35 Gy, + boost m.p., přežití v letech 1 - 5 : 66%, 48%, 26%, 15%, a 15% - možné u pac. s mikroskopickou nebo malou makroskopickou chorobou
  • Cmelak AJ, California, Gynecol Oncol. 1997

  • 1970-95, 41 ♀ perzist. či recid. po debulkingu a po CHT (4-18, med.8), 5 ti l. přežití 47%, s akceptovatelnou toxicitou WAI stejně dobrá nebo lepší jako 2. linie CHT, obzvláště u platina refrakterních

 3. Salvage radioterapie u pacientek refrakterních na chemoterapii
 4. Paliativní při diseminaci u pacientek refrakterních na chemoterapii

Metaanalýza
 • Metaanalýza The Swedish Council of Technology Assessment in Health Care (SBU), Acta Oncologica, Sept. 2003,1282 ♀
 • adjuv. RT vs. adjuv. CHT časná st., high risk = žádný rozdíl ve výsledcích
 • adjuv. RT u pokročilých st. po radik. chirurgii prodlužuje DFS
 • málo údajů o pozdní toxicitě (sekund. malig.)


CT stimulátor:


Lineární urychlovač:


Technika otevřených polí
 • 2 AP - PA tvarovaná pole
 • Svazek: fotony 6 nebo 18 MV
 • Poloha: na zádech
 • Tvarování polí: MLC pro CO1 a CO3, bloky z nízce tavitelného kovu pro CO2
 • Verifikace: portal při zahájení a při změně techniky
 • Dávka je uváděna v ICRU bodu
 • Limity: Ledvina 19,5 Gy; Játra 22,5 Gy


Cílový objem
 • Horní hranice: 2 cm nad bránicí během běžných dýchacích pohybů

 • Dolní hranice:dolní okraj foramina obturatoria

 • Laterální hranice: 2 cm laterálně za okraj peritoneální dutiny

 • Dávka 22,5 Gy/ 1,5 Gy/ 15 frCílový objem 2
 • Pánev + paraaortální uzliny s rozšířením kraniálně tak, aby pole zaujímalo střední 2/3 bránice
 • boost na oblast malé pánve ( 2 nebo 4 pole)
 • Dávka 18 Gy/ 1,5 Gy/ 12 fr. do 40,5 GyCílový objem 3
 • Pánev od foramina obturatoria po horní okraj L5

 • Dávka 9 Gy/ 1,8 Gy/ 5 fr. do 49,5 Gy

Závěry


 • optimální RT techniky a přístroje → přijatelná toxicita

 • dosud nejsou randomizované studie dokazující rozdíl v prodloužení přežití mezi RT, CHT, P 32, pečlivou observací u st. I.C, G3 → NCI – RT je tedy jednou z možností

 1. Pacientky, u nichž není možná chemoterapie, s nízkým a středním rizikem
 2. St. III, IV high risk: Pacientky po 6 sériích chemoterapie bez reziduálního postižení nebo s minimálním reziduem jako konsolidace
 3. Salvage radioterapie u pacientek refrakterních na chemoterapii
 4. Paliativní při diseminaci u pacientek refrakterních na chemoterapii

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004