Postavení TSEI (total skin electron irradiation) u mycosis fungoides ve světě a v ČR

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 022

Autoři: MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D.; Ing. Dana Králová

Mycosis fungoides (MF) je hlavním zástupcem T-cell kožních lymfomů. Radioterapie byla úspěšně realizována (uplatnila) v léčbě MF. TSEI se ve světě používá již několik desetiletí v mnoha modifikacích.
Z nedávných studií vyšlo evidentně najevo spojení mezi technikou TSEI a úspěšností v léčbě MF.
Na podkladě tohoto zjištění EORTC Cutaneous Lymphoma Project Group ve spojení s experty z radioterapeutických center Severní Ameriky dosáhli konsensu: akceptovat metody a klinické indikace pro TSEI v léčbě MF. Skupina expertů (radiační onkologové a dermatologové) zhodnotila dosavadní výsledky a zajistila tak referenční bod pro další klinické hodnocení (Jones G.W., Kacinski B.M., Wilson L.D., 2002).
Byly zhodnoceny publikované klinické výsledky TSEI ze 45 center (kromě Hamiltonova centra a Stanfordské univerzity). Pouze 18 center zajištuje interpretovatelná data s celkovým počtem 730 pacientů, ale statistické údaje nejsou vždy relevantní.
Největší centra pro léčbu MF TSEI, Hamiltonovo centrum (n=320) a stanfordská skupina (n=241), vyhodnocovala své výsledky samostatně. Overall survival v 5 letech byl 61% (Stanford) a 69% (Hamilton), cause-specific survival v 5 letech byl 73% (Stanford) a 82% (Hamilton). Největší relaps-free survival byl spojen s T1 (P = 0,0001), s nízkým N (P = 0,02) a u pacientů, kteří obdrželi TSEI jako primární léčbu (P = 0,007).
Cílem této studie bylo zhodnotit postaven TSEI v ČR. Bylo osloveno 14 největší radioterapeutických pracovišť. Z nich 11 TSEI neprovádí (většinou posílají k ozáření do Č.Budějovic), na radioterapeutickém odd. v Plzni ozářili rotační technikou 2 pacienty. Statickou ozařovací techniku používá MOU Brno, ozářili 13 pacientů od r. 1998-2005 (Šlampa P.).
Na onkologickém odd. v Č. Budějovicích bylo ozářeno technikou TSEI (statickou nebo rotační, elektronové záření betatronu – 14 pacientů, nyní lineárního urychlovače - 29 pacientů) 43 pacientů (1985-2005). Statisticky zhodnoceno 24 pacientů (1993-2001).
Jaký je problém?

  • Řada pacientů se nedostane na radioterapeutická pracoviště, protože jsou léčeni dermatology, hematology nebo onkology (PUVA, chemoterapie, imunoterapie…)
  • Většina pacientů, kteří se dostanou na radioterapeutická pracoviště, je předléčena (většinou několika metodami) a přichází s relapsem onemocnění a většinou již s tumorosním stadiem.

Závěr:


Léčba TSEI by měla být soustředěna do center, která mohou zajistit správné indikace k léčbě, léčit větší počty pacientů, vyhodnocované výsledky budou mít větší validitu. Spolupráce mezi centry je důležitá pro další zlepšení TSEI a tím i prospěch pro pacienty s mycosis fungoides.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005